Staalgoed handel B.V.
search

Cookieverklaring

1. In kaart brengen van websitebezoek 

A. Cookies
i. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Betonstaal.nl gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
A.i.a Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.i.b Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
A.i.c Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
i. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
ii. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@betonstaal.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. Cookie overzicht 

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
i. De website van Betonstaal.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op www.betonstaal.nl 49 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Betonstaal.nl op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B. Cookie tabel

Cookienaam

Type

Functie

Bewaartermijn

_ga

_gat

_gid

Analytisch

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken.

2 jaar

1 minuut

25 uur

_tawkuuid

_TawkConnectionTime

_TawkCookie

_Tawk_571dfb6f46e

2f0b104252fa6

Functioneel

Deze cookies worden geplaatst door Tawk en zorgen ervoor dat interactie met de klant optimaal verloopt.

6 maanden

Einde sessie

Oneindig

6 maanden

 

_auth_box

_PHPSESSID_CCMS

_ccms_formCreator_ActivTab

_ccms_previousFlag

_ccms_viewCartContents

Functioneel

Deze cookies worden geplaatst door betonstaal.nl en zorgen ervoor dat de website wordt geoptimaliseerd naar de wens van de bezoeker.

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

Einde sessie

2 uur

_eu_cn
_guest_id
_syndication_guest_id
_ads_prefs
_auth_token
_dnt
_external_referer
_kdt
_personalization_id
_remember_checked_on
_twid
_lang
_twitter_sess
_ct0
_tfw_exp

Tracking

Deze cookies worden geplaatst door Twitter. Ze volgen de bezoeker op de website en spelen hier vervolgens met Twitter op in. Ze identificeren de bezoeker op Twitter en laat deze in aanraking komen met eerder gezochte informatie. Twitter gebruikt verschillende cookies om de informatievoorziening naar de gebruiker te optimaliseren.

1 jaar
2 jaar
2 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
1 week
18 maanden
2 jaar
10 jaar
10 jaar
Einde sessie
Einde sessie
6 uur
2 maanden

_DSID
_IDE

Tracking

Deze cookies worden geplaatst door doubleclick.net en volgen de bezoeker bij zijn bezoek op de website. Vervolgens krijgt de bezoeker op andere websites personaliseerde advertenties te zien.

2 weken
13 maanden

_Apisid
_Consent
_Hsid
 _Nid
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_1P_JAR

Analytisch / Functioneel en Tracking

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.

 

2 jaar
20 jaar
2 jaar
6 maanden

2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
1 maand

_Consent
_Pref
_Visitor_info1_live
_YSC
_remote-sid
_Apisid
_Hsid
_Login_info
_Sapisid
_Sid
_Ssid

Analytisch/ Functioneel en Tracking

Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij.

Oneindig
10 jaar
8 maanden
Einde sessie
Oneindig
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar


3. Google analytics 


A. Google
i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Betonstaal.nl heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren
Betonstaal.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

4. Websites en derden en wijzigingen 
i. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Betonstaal.nl niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Betonstaal.nl zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 24/05/18.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

A. Uw rechten
i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Betonstaal.nl hebben, stuur dan een verzoek naar info@betonstaal.nl.
iii. Betonstaal.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Betonstaal.nl u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Betonstaal.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht 

A. Interne behandeling
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Betonstaal.nl u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@betonstaal.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens