Staalgoed handel B.V.
search

De historie van gewapend beton

21-09-2014 | J. van Wijngaarden

Rond 1845 pionierde de Franse tuinier Joseph-Louis Lambot met bloembakken van cement met daarin ijzerdraad. Fer ciment (cementijzer) was de naam van deze uitvinding. Lang voor deze tijd waren de voordelen van beton reeds bekend, maar was de wapening daarvan onbekend.

De Egyptenaren, Grieken en Romeinen pasten beton toe in bruggen en aquaducten. Bij de bouw van het Colosseum in Rome is door de Romeinen ook beton gebruikt. Kalk of tras (fijngemalen vulkanische tufsteen) werd als bindmiddel gebruikt.

Na een lange tijd in de vergetelheid te zijn geraakt, kwam beton in 1824 met de uitvinding van het Portlandcement weer terug in het bouwproces.

De bloemist Joseph Monier experimenteerde, midden negentiende eeuw, verder met de toepassing van het Fer ciment (cementijzer). Beton armé (gewapend beton) was de naam van het octrooi, dat hij in 1868 aanvroeg voor zijn uitvinding. Monier paste zijn uitvinding toe in met name waterbekkens en buizen. In 1875 werd de eerste gewapend-betonbrug ter wereld, gebouwd  op een landgoed bij Chazelet (Frankrijk).

De gebroeders Picha kochten in 1880 dit octrooi voor België en startten een cementijzerfabriek in Gent. Via Zeeuws-Vlaanderen kwam gewapend beton richting Nederland, dit doordat de gebroeders Picha trouwden met dochters van de familie Steven uit Sas van Gent. In 1888 werd in Sas van Gent een filiaal gesticht van de onderneming van de gebroeders Picha.

Tijdens de Zeeuwsche Nijverheidstentoonstelling in Middelburg toonde het bedrijf dakplaten, waterputten en een betonnen roeiboot, De Zeemeeuw genaamd. Kort na deze tentoonstelling ontstond de samenwerking van de gebr. Picha met de in Amsterdam gevestigde onderneming Maatschappij tot Houtbereiding tegen Bederf. In juli 1890 leidde dit tot de oprichting van de Amsterdamsche Fabriek van Cement-ijzerwerken (Systeem Monier).

De eerste grotere brug van gewapend beton in Nederland is de Schollenbrug in Amsterdam (1900), gebouwd door de Amsterdamsche Fabriek van Cement-ijzerwerken. Sinds de begin jaren van de vorige eeuw is betonstaal tot een onmisbaar materiaal geworden voor de hedendaagse bouw.

Bron: Hans Schipper, BOUWT IN BETON!, Introductie en acceptatie van het gewapend beton in Nederland (1890-1940).

Direct contact opnemen