Staalgoed handel B.V.
search

3.1 Certificaat, wat is dat?

18-02-2020 | W. van Wijngaarden

In de staalwereld is het vrij gangbaar om een 3.1 certificaat met het staal mee te leveren, maar in de wapeningsbranche is dit minder gebruikelijk. Bij Betonstaal.nl kun je, voordat er geproduceerd wordt, altijd om een 3.1 certificaat vragen om zo duidelijk te hebben wat de eigenschappen zijn van het geleverde betonstaal.

De toegevoegde waarde van een 3.1 certificaat

Voor bedrijven die betonstaal verwerken en bewerken, zoals bijvoorbeeld lasserijen, is het goed om via een certificaat te kunnen controleren of het bestelde materiaal voldoet aan de gestelde specificaties van de bestelling. Aan de hand van de mechanische en chemische eigenschappen die in een certificaat worden weergegeven, kan bepaald worden hoe het betonijzer het beste verwerkt kan worden. Bijvoorbeeld of het materiaal eerst voorwarming nodig heeft alvorens te lassen. Via een certificaat kan tevens vastgesteld worden of het materiaal volgens gestelde normen is gefabriceerd.

Eigenschappen achterhalen gebruikte materiaal

Daarnaast zal bij schade en gebreken aan een bouwwerk snel de vraag rijzen of het gebruikte materiaal van de juiste kwaliteit was. Via de certificaten kan achterhaald worden wat de eigenschappen zijn van het gebruikte materiaal.

Verklaring van voldoen aan normen of specificaties

In een 3.1 certificaat verklaart een bevoegd personeelslid van de producent (die hiërarchisch onafhankelijk is van de productie) dat de geleverde materialen voldoen aan de bij bestelling opgegeven normen of specificaties. Daarnaast worden beproevingsresultaten verstrekt op basis van nader voorgeschreven keuringen.

Keuring heeft betrekking op geleverde producten

De voorgeschreven keuringen moeten betrekking hebben op de te leveren producten zelf of op de keuringseenheid. De keuringseenheid wordt voorgeschreven in de betreffende productnorm of dient bij bestelling overeengekomen te worden. Op een label, sticker of een stempel zal de producent mimimaal de volgende kenmerken aan een partij moeten meegeven: chargenummer, materiaalsoort en fabriekskenmerk of logo. Deze kenmerken zijn ook terug te vinden op het materiaalcertificaat.

Geef aan van welke type keuringsdocument vereist is

De koper moet bij de bestelling aangeven welk type keuringsdocument vereist is. De productnorm van het betreffende artikel geeft aan welke keuringsresultaten minimaal in het keuringsdocument opgenomen moeten zijn. Let op, dit zijn niet altijd zowel de mechanische als chemische eigenschappen. Maar als koper kan je bij de bestelling aangeven welke aanvullende keuringen je uitgevoerd wilt hebben in het geval van een 3.1 certificaat. Zo kunnen dus altijd de mechanische en chemische eigenschappen verkregen worden.

Voorbeeld van een 3.1 certificaat

3.1 certificaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Label van geleverd betonstaal

3.1 certificaat

Figuur 2: Het 3.1 certificaat behorend bij geleverde betonstaal van label figuur 1.

3.1 Certificaat aanvragen

Wanneer je materiaal gaat bestellen bij Betonstaal.nl en je wilt een 3.1 certificaat meegeleverd krijgen, dan kan dat! Neem vóór het bestellen contact met ons op, bijvoorbeeld via het contactformulier. Dan kunnen we duidelijk aangeven wat de kosten voor het certificaat zullen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat wij aan de producent aangeven een certificaat te willen voordat de opdracht in productie gaat. 

Contact

Heb je nog vragen over het 3.1 certificaat of heb je andere wapeningsvragen? Wij bieden een vast toegewijd team van wapeningsspecialisten die je helpt het maximale te halen uit je projecten. Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!