Staalgoed handel B.V.
search

Producten

> Welke blokjes als afstandhouders heb ik nodig? 
De hoogte van de dekking bepaalt welke betonnen afstandhouders of stelblokjes je nodig hebt. Als de dekking onder vloerwapening of bouwstaalmatten 30 mm moet zijn, kies je dus voor stelblokje 30. Kleine blokjes zijn vooral geschikt om onder wapeningskorven te plaatsen. Grote blokjes worden onder bouwstaalmatten geplaatst.

> Hoeveel blokjes heb ik nodig?
De hoeveelheid blokje hangt af van het (vloer)oppervlakte. Je hebt 3 blokjes per vierkante meter nodig. Dit geldt voor alle maten betonnen stelblokjes.

> Hoeveel afstandhouders heb ik nodig voor een korf? 
Dit hangt af van de lengte van de korf en het type afstandhouder. Voor wapeningskorven geldt dat er aan de onderkant 3 betonnen afstandhouders per strekkende meter worden geplaatst. Kunststof afstandhouders worden aan de zijkant geplaatst. Hiervoor heb je 6 stuks per strekkende meter wapeningskorf nodig.

> Ik zie dat de betonnen afstandhouders een smalle en brede kant hebben. Hoe moet ik de blokjes neerleggen?
De smalle kant is de onderkant.

afstandhouder juiste plaatsing

> Ik ga een dikke betonvloer storten en er komt een enkele laag bouwstaalmatten in. De bouwstaalmatten moeten bovenin de vloer komen. Hoe breng ik de matten op hoogte?
Wanneer je een dikke vloer, bijv. 200 mm., gaat storten en de bouwstaalmat moet bovenin de vloer komen, adviseren wij om supportliggers te gebruiken. Let er dan wel op, dat er ook betondekking komt aan de onderzijde van de supportliggers (om betonrot van onderaf te voorkomen).

Plaats de supportligger dus niet zo op de grond of op de bekisting. Gebruik hiervoor betonstelribben.

De volgorde wordt dus:

 1. Plaats betonstelribben
 2. Bovenop de betonstelribben komen de supportliggers
 3. Plaats de bouwstaalmatten op de supportliggers
 4. Bind de bouwstaalmatten aan de supportliggers, zodat alles op zijn plaats blijft bij het storten van het beton.

supportliggers en betonstelrib onder een bouwstaalmat

> Hoe moet ik mijn bouwstaalmatten laten overlappen?
Indien je matten met stekken hebt, is de lengte van de stekken de laslengte die bij de diameter van die mat hoort, plus één maas. De volgende mat leg je zo op de stekken dat je een maas vormt met de twee matten. Op deze manier heb je geen dubbele wapening. Bekijk onze instructievideo.

Bij matten zonder stekken zijn er twee mogelijkheden:

 1. De matten 3 mazen laten overlappen.
 2. De matten naast elkaar leggen en verbinden met losse staven. De lengte van de staven moet dan 50x de diameter zijn. Voorbeeld: je hebt matten met een diameter van 8 mm. De lengte van de staven moet dan 50x8=400 mm. zijn.

> Welke kwaliteit betonstaal leveren jullie?
Het materiaal dat wij leveren voldoet altijd aan de geldende normen en kwaliteitseisen. Er bestaan verschillende klassen betonstaal (B500A, B500B en B500C). De klasse bepaalt of het staal meer geschikt is voor bepaalde toepassingen en bewerkingen. De A, B en C geven geen kwaliteitsverschil aan.

> Ik wil een pergola maken van betonstaal. Wat moet ik bestellen? 
Wij leveren materialen ten behoeve van wapening van beton. De materialen worden volgens de daarvoor geldende normen geproduceerd. Indien materialen voor zichtwerk zijn bedoeld, houdt dan rekening met het volgende:

 • de maatvoering kan ± 10 mm. afwijken,
 • de lassen zijn ter vervanging van binddraad en niet constructief
 • buigingen zullen niet altijd precies gelijk en haaks zijn.

Betonstaal is naar onze mening geen geschikt materiaal voor het maken van een rozenboog, pergola of voor gebruik bij een vijver.  Wanneer je toch besluit de constructie van betonstaal te willen bestellen, dan hebben wij een tekening nodig met alle maten en diameters om een voorstel te kunnen doen.

> Hoe maak ik de geleverde haken/het stekkenrek vast om de wapening van de vloer aan de fundering te koppelen?
De volgorde van handelen hangt er van af of het beton in 1x gestort wordt, of dat eerst de fundering gestort wordt en pas later de vloer. Ook is het mogelijk dat je losse haken gebruikt om de vloerwapening aan de korven van de fundering vast te maken of een stekkenrek gebruikt. Voor alle gevallen volgt een puntsgewijze beschrijving.

Twee storten:

 • monteren van korven in de bekisting van de fundering
 • losse haken of stekkenrek aan korven monteren en alles op juiste hoogte afstellen
 • storten beton fundering (na het storten steken de haken uit het beton)
 • ondernet, tralieliggers en bovennet plaatsen
 • bovennet aan de haken vastmaken
 • storten beton vloer

Eén stort en losse wapening/haken:

 • monteren van korven in de bekisting van de fundering
 • de vloer monteren (ondernet-tralieligger-bovennet)
 • haken door bovennet heen steken en vast maken aan bovennet
 • storten beton
  Let op: een nadeel is dat de haak nu in de dekking boven zit.

Eén stort en stekkenrekken:

 • monteren van korven in de bekisting van de fundering
 • ondernet plaatsen
 • tralieliggers en stekkenrek monteren (meestal zit er een hulpstaaf aan het stekkenrek wat monteren op de korf vereenvoudigt)
 • bovennet plaatsen op stekkenrek en tralieliggers
 • bovennet vastmaken aan tralieliggers en stekkenrekken
 • storten beton

> Voor een hoekaansluiting van wapeningskorven zie ik op de site twee verschillende opties: een korf met bajonet en een oplossing met haarspelden. Welke oplossing kan ik het beste kiezen?
De hoekoplossing met haarspelden kan altijd gemaakt worden en is de meest flexibele oplossing. Ook als de hoek niet haaks is, kunnen de korven op deze manier in de hoek gekoppeld worden.

Voordelen hoekoplossing met haarspelden:

 •  meer speelruimte, maatvoering minder nauwkeurig nodig
 • altijd toepasbaar

Nadeel hoekoplossing met haarspelden:

 • meer onderdelen nodig die gemonteerd moeten worden

Voordeel hoekoplossing met bajonet:

 • minder onderdelen nodig en dus minder montage handelingen

Nadelen hoekoplossing met bajonet:

 • afmetingen moeten echt precies bekend zijn, weinig speling als bekisting in de praktijk anders uitkomt
 • kleine kans op afkeur bij controle

Bekijk hier  video’s met montage instructies van wapeningskorven.

> In de stuklijst staan rechte staven/stekrekken. In het 3D model staan gebogen staven/stekrekken. Hoe kan dat en hoe moet ik het monteren nu aanpakken?

Als het goed is hebben we daarover telefonisch contact gehad tijdens het uitwerken. Wanneer er twee keer beton gestort gaat worden in je project, is het handiger rechte staven/stekrekken te plaatsen. Na de eerste stort en het plaatsen van de eerste laag matten van de vloer, moeten de staven of stekrekken gebogen worden. Zie ook de korte beelduitleg hieronder.

arrow_right

In de stuklijst staan dus rechte staven of stekrekken. In het model zijn ze gebogen weergegeven.